בקיץ הזה עשינו טוב
ויצאנו WOW

במהלך 3 חודשי הקיץ הזמנו את בני הנוער לעשות טוב ולהתנדב
במגוון עמותות ודרכים ברחבי הארץ. ואלו התוצאות: